Säännöt

On tärkeää, että kaikki joukkueiden ohjaajat tutustuvat huolella TPV Futisklubin sääntöihin sekä sitoutuvat niiden tarkkaan noudattamiseen. Säännöt muodostuvat Futisklubin kilpailusäännöistä, Futisklubin pelisäännöistä, SPL:n jalkapallosäännöistä (nämä tarvisee tuntea vain pääpiirteittäin) sekä SPL:n kaikki pelaa -säännöistä.

Sääntöjen välinen järjestys

Jos sääntöjen välillä on ristiriita tai epäselvyys, pätevät säännöt seuraavassa kärjestyksessä:

  1. Palloliiton Kaikki Pelaa -säännöt
  2. Futisklubin kilpailusäännöt
  3. Futisklubin pelisäännöt
  4. Palloliiton jalkapallosäännöt


Futisklubipelien sääntötiivistelmä 2022.pdf


Kaikki Pelaa -sääntöjen pääkohdat

JALKAPALLON LEIKKIMAAILMA (11-vuotiaat ja sitä nuoremmat tytöt ja pojat)

Jalkapallon Leikkimaailmassa jokaisella tytöllä ja pojalla on oikeus monipuoliseen ja turvalliseen harrastamiseen aikuisen ohjauksessa. Leikki on paras tapa oppia ja kokeilla uusia sekä kehittää aikaisemmin opittuja taitoja. Opettaminen ja monipuolisen oppimisen varmistaminen ovat ikävaiheelle keskeisiä tavoitteita. Toimintaa järjestetään lapsen lähtökohdista ja lapsia varten. Paikallisten olosuhteiden huomioiminen sekä joustavuus erilaisten tapahtumien järjestämisessä on tärkeää. Lapsia kannustetaan harrastamaan myös muita urheilumuotoja. Leikkimaailmassa erotuomaria kutsutaan Pelinohjaajaksi. Pelinohjaajan tulee olla vähintään 2-3 vuotta pelaavien joukkueiden pelaajia vanhempi.

OPERAATIO PELISÄÄNNÖT

Jokaisessa toimintaan osallistuvassa joukkueessa tehdään Operaatio Pelisäännöt. Pelisääntökeskustelut käydään seuran oman kasvatuksen ja ohjauksen linjan pohjalta. Leikkimaailmaikäisten joukkueiden on sovittava ainakin Puolen PelinTakuusta, joukkueiden taustojen/vanhempien päihteettömyydestä harrastustapahtumissa sekä varmistettava myönteinen ja kannustava suhtautuminen muihin harrastuksiin.

PUOLEN PELIN TAKUU (PELUUTTAMINEN)

Puolen Pelin Takuu – sääntö (=PPT) on voimassa: ennen kautta käytävien pelisääntökeskustelujen yhteydessä vanhempien ja pelaajien kanssa sovitaan yhdessä, miten joukkueen jokaisen pelaajan pelaaminen varmistetaan pelin, turnauksen ja kauden tasolla. Kun joukkueeseen kuuluu paljon pelaajia, se on pyrittävä jakamaan ottelutapahtumiin riittävän moneen joukkueeseen niin, että vähintään PPT toteutuu kaikille. Jokainen pelaaja on kentällä sekä saa mahdollisuuksia kokeilla eri pelipaikoilla. Jos joukkueen koko pelitapahtumissa on suurempi kuin ilmoitettu maksimi, on joukkueen sovittava pelisääntökeskusteluissaan, miten peluuttaminen toteutuu kaikkien joukkueen toimintaan osallistuvien kesken.

YLEISIÄ OHJEITA KAIKILLE LEIKKIMAAILMAN IKÄLUOKILLE:

Vaihdot ovat edestakaiset ja lentävät. Pelinohjaaja käyttää vain vihreää erotuomarikorttia. Tilanteen niin vaatiessa pelaajaa voidaan huomauttaa tai hänet voidaan jopa poistaa kentältä, mutta joukkue saa jatkaa täysilukuisena. Paitsiosääntö ei ole voimassa. Joukkue saa ottaa kentälle yhden lisäpelaajan, kun vastustaja johtaa vähintään viidellä (5) maalilla. Etu menetetään eron vähentyessä kahteen (2) maaliin.
Kulmapotku potkaistaan kentän kulmasta. Jos kenttä on leveämpi kuin suosituskoko, potkaistaan kulma suosituskoon mukaiselta etäisyydeltä.

Vastustajien on oltava aloituspotkuissa, vapaapotkuissa, maaliheitoissa, kulmapotkuissa ja rangaistuspotkuissa vähintään 5,5 metrin etäisyydellä pallosta. Kentän pituuden pitää aina olla leveyttä suurempi.

5v5 – pelimuodossa maalipotkun tilalla on maaliheitto. Maaliheitto heitetään mistä tahansa osasta rangaistusaluetta. Maalivahti ei saa tehdä maalia suoraan omalta rangaistusalueeltaan. Pelissä olevan pallon maalivahti saa potkaista käsistään. 5v5 –pelissä maalin tekeminen suoraan aloituspotkusta johtaa maalin hylkäämiseen ja maaliheittoon vastustajalle.


Futisklubin kilpailusäännöt

Futisklubin sarjoissa ja turnauksissa noudatetaan Suomen Palloliiton sääntöjä seuraavin poikkeuksin ja lisäyksin.

1) Joukkueen ohjaajat ja pelaajat sekä ohjaajat ja vanhemmat laativat kauden alussa yhteiset pelisäännöt, joista selviää kuinka joukkueessa toimitaan kauden aikana harjoituksissa, peleissä ja joukkueen mahdollisissa muissa tapahtumissa. Kaikkien ohjaajien on sitouduttava noudattamaan SPL:n Kaikki Pelaa -sääntöjä.

2) Jos kaupunginosaan perustetaan useampi saman ikäluokan joukkue, on joukkueet muodostettava mahdollisimman tasavahvoiksi. Mikäli perustetut rinnakkaisjoukkueet yhdistyvät kauden aikana, on lupa haettava kilpailujurylta. Muunlaiseen toimintaan on lupa haettava kilpailujuryltä. Juryn edustaja on kilpailupäällikkö Tommi Sairo, tommi.sairo(at)gmail.com, 040 540 8370.

3) Jos pelaaja on edustanut kauden aikana jotakin toista kaupunginosajoukkuetta, ei hän saa pelata muussa joukkueessa ilman kilpailujuryn lupaa.

4) Yli-ikäisten pelaajien mukaan ottaminen on sallittua joukkueen muodostamiseksi reilun pelin hengessä. Mikäli pelaajan taidot eivät ratkaisevasti poikkea muista pelaajista, ja nuorempien ryhmä on perustellusti pelaajan omalta kannalta sopivampi kuin itseään vanhempien ryhmä, pelaajaa ei tarvitse käsitellä yli-ikäisenä. Mikäli pelaaja erottuu ryhmästä selvästi ylempään sarjaan kuuluvana, sovelletaan yli-ikäisyyssääntöä kohdan 5) mukaisesti. Ohjaajien vastuulla on noudattaa linjausta yli-ikäisten käyttämisestä siten, että otteluiden tasaisuus ja joukkueiden voimasuhteet eivät vääristy.

5) Varsinaisia yli-ikäisinä käsiteltäviä pelaajia saa olla kentällä vain yksi kerrallaan. Tyttöjen pelaamiseen poikajoukkueissa ei sovelleta erikseen muita yli-ikäisyyssääntöjä kuin mitä kohdassa 4) on kuvattu.

6) Ikäkausi- ja kehitysjoukkueiden pelaajat eivät saa pelata Futisklubin otteluissa. Harjoituksiin osallistuminen on kuitenkin sallittua. Sääntö koskee myös muiden seurojen piirinsarjoihin osallistuvien joukkueiden pelaajia. Muunlaiseen toimintaan on haettava lupa kilpailujuryltä.

7) Joukkue ja sen pelaajat on oltava kirjattuna TPV:n joukkuetietokantaan. Mahdolliset kauden aikana tapahtuvat joukkuemuutokset tulee päivittää myös järjestelmään. Näissä tapauksissa ohjaajien tulee ottaa yhteyttä oman alueensa yhteyshenkilöön.

8) Jokaisen Futisklubissa pelaavan juniorin on maksettava lisenssimaksu (ohjaajien lapsen lisenssimaksun maksaa seura). Mikäli joukkueessa pelaa lisenssitön pelaaja, on ohjaaja velvollinen korvaamaan Futisklubille kyseisen pelaajan lisenssimaksun.

9) Pelaajien ikärajat, lukumäärä joukkueessa, peliaika, kentän ja pallon koko on määritelty Futisklubin pelisääntöjen yhteydessä olevassa taulukossa. Mikäli toisella joukkueella on pelaajia alle enimmäismäärän, suositellaan pelaamaan tasajoukkuein. E11 ja sitä nuoremmissa ikäluokissa joukkue saa ottaa kentälle yhden lisäpelaajan, kun vastustaja johtaa vähintään viidellä (5) maalilla. Etu menetetään eron vähentyessä kahteen (2) maaliin.

10) Futisklubin otteluissa kotijoukkue pitää ottelupöytäkirjaa. Kotijoukkueen ohjaaja ilmoittaa ottelutuloksen toimistolle.Tulokset ilmoitetaan tulosilmoituslomakkeella.

11) Mahdollisista ottelusiirroista on sovittava vastustajan kanssa vähintään 3 päivää ennen otteluaikaa. Siirroista tulee ilmoittaa myös kilpailupäällikölle.

12) Sarjasta suljetaan kahden (2) luovutuksen jälkeen. Jos joukkue ei ilmesty peliin, on ohjaaja velvollinen selvittämään poissaolon syyn kilpailupäällikölle.

13) Pelinohjaajan (tuomarin) ja pelipallon otteluun hoitaa kotijoukkue sekä sarjoissa että turnauksissa. Pelinohjaajalla ei tarvitse olla erotuomarikorttia, mutta hänen suositellaan olevan vähintään 15 vuotta täyttänyt ja B-, C- ja D-junioreilla vähintään kaksi vuotta pelaajia vanhempi. On suositeltavaa, että pelinohjaaja on käynyt peliohjaajakurssin.

14) Jos Futisklubin sarjoihin osallistuu muun seuran joukkue, ko. joukkueen peleistä jaetaan sarjapisteet normaalisti ja ne otetaan huomioon lopputilannetta laskettaessa.

15) Kilpailujury valvoo Futisklubissa sääntöjen noudattamista, tekee sääntöihin tarvittavat muutokset ja käsittelee mahdolliset vastalauseet. Juryn päätöksestä ei voi valittaa.

16) Seuraamukset sääntörikkomuksissa: joukkue tuomitaan hävinneeksi ottelun 3–0 seuraavissa tapauksissa, mikäli vastustaja tekee vastalauseen:

  1. Yli-ikäisen peluuttaminen vastoin sääntöjä.
  2. Ikäkausijoukkueen pelaajan peluuttaminen.
  3. Lisenssittömän pelaajan peluuttaminen.
  4. Mikäli pelaaja on pelannut kahdessa eri kaupunginosan joukkueessa ilman kilpailujuryn lupaa.

17) F-junioreissa tulee vastustajan vetäytyä omalle kenttäalueelleen, kun vastustajalla on maalipotku. Jos vastustaja laittaa pallon peliin nopeasti, on se pelattavissa, vaikka oma joukkue ei olisi kerinnyt vetäytymä omalle kenttäpuoliskolleen.

18) Suositus on, että G–F ikäisillä pelataan pelit pelimuodolla 5v5. Tämän avulla lasten pallokosketukset lisääntyvät. Pelimuoto täytyy sopia erikseen vastustajan kanssa. (ks. kenttäkoon määritykset Pelisäännöistä). 5v5 peleissä maalipotkun tilalla on maaliheitto.

19) Peliaikaa voidaan soveltaa pelisäännöistä poiketen vastustajan myöntymyksellä esim. koko harjoitusvuoron mittaiseksi, mutta kuitenkin niin, että peliaika tauotetaan sopiviin jaksoihin. (esim. 4x15 min). Tällä taataan riittävä määrä peliaikaa kaikille.

20) F-junioreissa maalivahti saa ottaa pallon käteensä, kun oma kanssapelaaja potkaisee sen hänelle. E- ja vanhemmissa ikäryhmässä annetaan epäsuora vapaapotku, mikäli maalivahti ottaa kanssapelaajan tarkoituksella antaman pallon käteensä. Vapaapotku annetaan siitä kohtaa, missä pallo on otettu käteen kuitenkin vähintään 5,5m etäisyydeltä päätyrajasta.

21) F-E junioreissa on ohjatut rajaheitot (väärän heiton suorittanut pelaaja saa yrittää uudestaan pelinohjaajan opastuksella).

22) Pelaajavaihdot voi suorittaa vain omasta katkosta. Vaihtojen määrää ei ole rajattu kaikissa ikäluokissa.