TPV:n junioritoiminnan perusyksikkö on ikäkausijoukkue. Tavoitteena on muodostaa ikäkausijoukkueet siten, että pojissa yhdessä joukkueessa kaikki pelaajat ovat pääsääntöisesti samana vuonna syntyneitä pelaajia ja tytöissä maksimissaan kahtena peräkkäisenä vuotena syntyneitä pelaajia. Ensimmäiset ikäkausijoukkueet muodostetaan yleensä 8-vuotiaille pelaajille, pojissa P8, tytöissä T9 (T9/T8). Pelaajien vanhentuessa P15-ikäluokasta, pojissa muodostetaan kahden ikäluokan P17-joukkue (P17/P16) ja tytöissä kolmen ikäluokan T18-joukkue (T18/T17/T16). Poikien P20 ikäluokassa on kolmen ikäluokan pelaajia (P20/P19/P18). Mikäli pelaajamäärä on riittävä niin tytöissä voidaan muodostaa joukkueita, joissa kaikki pelaajat ovat saman vuonna syntyneitä. Tyttöjen joukkueiden eteneminen ikäluokasta toiseen ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Joukkueet yhden ikäluokan sisällä

Pääsääntöisesti ikäluokan poikien pelaajat harjoittelevat yhdessä P10-ikäluokkaan asti. P11-ikäluokassa, pelaajamäärän riittäessä, muodostetaan kaksi joukkuetta, jotka harjoittelevat omina ryhminään: TPV ja TPV Punainen. Lisäksi seura voi muodostaan harrastetason joukkueita eli Vihreitä joukkueita.

TPV

Valinnat ikäluokan ykkösjoukkueeseen tehdään ikäluokan valmentajien sekä valmennuspäällikön toimesta. Joukkueeseen pyritään valitsemaan pelaaja, jotka suhtautuvat jalkapalloon ja sen harjoittelemiseen intohimoisesti. Joukkueen tavoitteena on luoda harjoitteluympäristö, jossa tavoitteellisesti jalkapalloon suhtautuva pelaaja voi tavoitella omaa huippuaan, aina ammattilaisuuteen asti. Toimintaan liittyy suunnitelmallinen valmennus, kehittymisen dokumentointi ja yksilön kokonaisvaltainen kehittäminen. Vastaavasti pelaajalta ja hänen perheeltään vaaditaan erinomaista sitoutumista ja pelaajalta omaa halua panostaa kehittymiseen jalkapalloilijana. Tavoitteena on muodostaa ikävaiheeseen sopiva kilpailullinen ympäristö, jossa pelaaja voi harrastaa jalkapalloa laadukkaassa valmennuksessa yhdessä hyvien kavereiden kanssa.

TPV Punainen

Punaisen joukkueen toiminta tähtää myös laadukkaaseen pelaajakehitykseen. Punaisen joukkueen pelaajan on mahdollista harrastaa jalkapalloa tavoitteellisesti ja kilpailullisesti tai aktiivisena liikuntaharrastuksena. Myös Punaiseen joukkueen valmennuksen tulee olla suunnitelmallista, innostavaa ja kehittävää. Tavoitteena on saada joukkueen kaikille pelaajille onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuus harrastaa jalkapalloa laadukkaassa valmennuksessa hyvien kaverien kanssa. Punaisen joukkueen pelaajilta ja perheiltä odotetaan hyvää sitoutumista joukkueen toimintaan.

Ikäluokan joukkueiden yhteistyö

On erittäin tärkeää, että ikäluokan joukkueilla on hyvä keskinäinen yhteistyö. Ikäluokan valmentajien tulee pitää yhteyttä koko kauden ajan ja edistää ikäluokan yhteistyötä. Tarvittaessa joukkueilla voi olla yhteisiä peliryhmiä, joka varmistaa, että kaikki pelaajat saavat tarpeeksi peliminuutteja.

Pelaajilla tulee olla mahdollisuus siirtyä ikäluokan joukkueesta toiseen mikäli joukkueiden valmentajat ja valmennuspäällikkö katsovat sen olevan pelaajakehityksen kannalta järkevää. Pääosin siirrot tehdään kausien välissä, mutta siirto joukkueiden välillä on mahdollista myös kauden aikana, jos se on pelaajan edun mukaista. Siirron lisäksi pelaajien tilapäinen lainaaminen on mahdollista, jolloin pelaaja voi saada erilaisia kokemuksia, esim. kovempaa ympäristöä tai onnistumisia, harjoitteluun tai pelaamiseen.

Kaikki pelaajien siirrot tulee olla perusteltavissa pelaajakehityksellisin perustein.

Pelaajan pelaaminen eri ikäluokassa

Pelaaja voi siirtyä pelaamaan vanhemman ikäluokan joukkueeseen, mikäli se tukee hänen kehitystään jalkapalloilijana. Erityinen syy hakea kovempaa ympäristöä on se, että pelaaja ei saa omassa ikäluokassaan toivottavaa vastusta harjoituksissa. Pelaajan tulee olla henkisesti ja fyysisesti valmis siirtymään vanhempaan ikäluokkaan. Pelaaja voi siirtyä pelaamaan nuoremman ikäluokan joukkueeseen, mikäli se tukee hänen kehitystään jalkapalloilijana. Palloliiton sääntöjen mukaan joukkueessa voi olla 2 yli-ikäistä pelaajaa ns. yli-ikäisilmoituksella. Yleisin peruste yli-ikäisenä pelaamiseen on pelaajan myöhään alkava kasvupyrähdys.

Seurayhteistyö

TPV:llä on tällä hetkellä 3 yhteistyöseuraa: PJK, TKT ja FC Kangasala. Tavoitteena on saada seurojen pelaajille mahdollisuuksia pelata yksilön kannalta sopivan tasoisia pelejä. Yhteisjoukkuetoiminta (YJ) alkaa yleensä U12-ikäluokassa. Tällöin yhteistyöseurojen kilpailullisesti lahjakkaimmat ja innokkaimmat pelaajat voivat pelata TPV:n ikäluokan edustusjoukkueessa karsittaessa aluellisiin sarjoihin. Tavoitteena seurojen yhteistyöllä mahdollistaa seurojen pelaajille mahdollisimman kovia pelejä. YJ-toimintaa voidaan tehdä myös peliajan mahdollistamiseksi ikäluokan kaikille pelaajille. Tällöin on mahdollista, että TPV:n pelaaja esiintyy jonkun yhteistyöseuran riveissä. YJ-toiminnan lisäksi seurat tekevät laajaa yhteistyötä valmentajakoulutuksessa.

Joukkueen roolit ja tehtävät

Seura asettaa valmennuspäällikön toimesta joukkueelle valmennustiimin. Joukkueen toiminnassa noudatetaan seuran voimassa olevaa valmennuslinjausta sekä muita joukkueen toimintaan tarkoitettuja ohjeita. Valmennuspäällikön tärkein tehtävä on tukea valmennusta heidän päivittäisessä työssään sekä valvoa, että toiminnassa noudatetaan seuran linjauksia ja arvomaailmaa.

Vastuuvalmentaja vastaa joukkueen valmennuksen organisoinnista. Hänen tulee auttaa pelaajia kehittymään niin jalkapalloilijoina kuin ihmisinäkin. Tavoittena on tukea lapsen ja nuoren kasvua kokonaisvaltaisesti sekä pitää huolta, että harjoittelun arki on laadukasta. Vastuuvalmentaja vastaa peluutuksesta ja nimeää peliryhmät ottelutapahtumiin.

Valmentajan tehtävänä on auttaa vastuuvalmentajaa joukkueen valmennuksessa ja pelaajien kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Valmennus on tiimityötä, jossa on hyvä ottaa huomioon tiimin jäsenten persoonat, kokemus ja erityisosaaminen.

Joukkueenjohtaja hallinnoi joukkueen arjen toimintaa yhteisymmärryksessä joukkueeseen nimetyn valmennustiimin kanssa. Hän hoitaa käytännön järjestelyt joukkueen harjoitus-, ottelu- ja turnaustapahtumissa sekä muissa aktiviteeteissa. Joukkueenjohtaja pitää huolen joukkueen varustetilauksista, talkoovelvotteiden hoitamisesta ja yleisestä tiedonkulusta seuran ja joukkueen välillä. Hänellä on myös tärkeä rooli linkkinä vanhempien ja valmennuksen välillä sekä joukkueen ilmapiirin rakentamisessa. Joukkueenjohtajan tehtäviä voidaan jakaa useammalle henkilölle. Tarkempi tehtävänkuvaus löytyy seuran joukkueenjohtajan oppaasta.

Huoltajat nimetään yleensä vanhempien palaverissa kauden alussa valmennuksen ja joukkueenjohtajan myötävaikutuksella. Heidän ensisijainen tarkoitus on hoitaa varusteet harjoitus- ja ottelutapahtumiin sekä huoltaa pelaajia ottelutapahtumissa ikävaiheen vaatimalla tavalla. Pelireissuilla huoltajat toimivat pelaajien valvojina sekä huolehtivat joukkueesta ja pelaajien hyvinvoinnista matkan aikana. Huoltajalla voi olla iso rooli positiivisen ilmapiirin luomisessa joukkueeseen.

Rahastonhoitaja eli Taloudenhoitaja vastaa joukkueen taloudenhoidosta ja maksuliikenteestä.

Muita toimihenkilöitä voidaan nimetä joukkueen valmennuksen suostumuksella. Esimerkiksi pelen kuvaaminen, otteluiden live-seuranta, some-tilin hoitaminen/tiedottaminen. Tavoitteena on luoda laadukas ja toimiva ympäristö, jossa pelaajat voivat keskittyä urheilemiseen ja valmennus valmentamiseen. Joukkueen vanhemmat ovat iso voimavara laadukasta joukkuetoimintaa luotaessa.

On erittäin tärkeää, että joukkueen valmennus vastaa kaikesta kentällä tapahtuvasta toiminnasta eli harjoittelusta ja pelaamisesta. Muiden toimihenkilöiden tehtävä on varmistaa, että valmennus voi keskittyä ydintehtäväänsä.