Lapsuusvaihe on jaettu kahteen osaan:

 • Lapsuusvaihe 1 U6-U8
 • Lapsuusvaihe 2 U9-U11

Keskeisin asia lapsuusvaiheessa on saada lapsi innostumaan jalkapallosta ja liikunnasta. Varsinkin lapsuusvaiheessa 1 harjoittelun tulee perustua leikkiin ja peleihin.

Lapsuusvaiheessa omaehtoisen liikunnan määrä on avainasemassa. Monipuolinen liikuntatausta antaa hyvät valmiudet harjoittelulle myöhemmin. Liikunnan kokonaismäärän tulisi lapsuusvaiheessa olla vähintään 3 h päivässä. Erilaista liikkumista, monipuolisesti, ja vain pieni osa ohjattuna.

Klikkaa lisätietoa:


Lapsuusvaihe 1 harjoittelun sisältö:

Tekninen, yksilön harjoittelutaito:

 • Kuljettaminen
 • Pallon suojaaminen
 • Harhauttaminen
 • Haltuunotto/1. kosketus
 • Laukaus
 • Prässääminen

Taktinen harjoittelu:

 • Tiedostamattomasti pelien sisällä

Fyysinen harjoittelu::

 • Yleiset liikuntataidot
 • Tasapaino
 • Ketteryys
 • Koordinaatio
 • Liikenopeus
 • Liikkuvuus

Henkis-sosiaalinen harjoittelu::

 • Innostuminen lajista
 • Pelille heittäytyminen
 • Ryhmässä toimiminen
 • Vuorovaikutustaidot, kuten ohjeiden kuunteleminen

Lapsuusvaihe 2 harjoittelun sisältö:

Tekninen, yksilön taitoharjoittelu::

 • Pallon käsittely
 • Kuljettaminen
 • Pallon suojaaminen
 • Harhauttaminen
 • Haltuunotto/1. kosketus
 • Syöttäminen
 • Laukaus
 • Prässääminen
 • Taklaaminen


Taktinen harjoittelu::

 • Yksilön taktiikka
 • Pelin keskuksen perusteet
 • Joukkuetaktiikan perusperiaatteet

Fyysinen harjoittelu::

 • Tasapaino
 • Ketteryys
 • Koordinaatio
 • Rytmikyky
 • Liikenopeus
 • Liikkuvuus

Henkis-sosiaalinen harjoittelu:

 • Keskittyminen
 • Innostuminen harjoittelusta
 • Ryhmätyöskentely
 • Joukkuehenki
 • Vuorovaikutustaidot