1. HYVÄ HARJOITUS

TPV:n tapahtuvan lajiharjoittelun tärkeimmät pääperiaatteet ovat seuraavat:

  1. Innostava ja positiivinen ilmapiiri. Harjoittelun tulee olla hauskaa, pelaajilla tulee olla mahdollisuus yrittää ja onnistua.
  2. Liike. Harjoituksissa pitää tulla hiki. Pelaajien tulee liikkua treeneissä tarpeeksi ja riittävän lujaa. Valmentajan tulee käyttää treeniaika tehokkaasti ja välttää pitkiä ohjeistuksia ja luennointia. Opetuksen tulee tapahtua sopivan pieninä annoksina ja siirtymät harjoitteesta toiseen tulee tapahtua nopeasti.
  3. Paljon kosketuksia. Jalkapalloharjoituksissa tulee pelata jalkapalloa. Pelaajien tulee saada mahdollisimman paljon kosketuksia pelivälineeseen ja peliväline tulee olla mukana aina kun mahdollista.

Edellä mainittujen pääperiaatteiden lisäksi valmentajan tulee kiinnittää huomiota tilanteenvaihtoihin ja havainnointiin. Nämä kaksi asiaa tulee huomioida harjoitteita suunniteltaessa. Suurimman osan harjoitteista tulee olla kaksisuuntaisia (tilanteenvaihto) ja pelaajalla tulee olla mahdollisuus tehdä valintoja (havainnointi).

Katso TÄÄLTÄ Huippuharjoituksen muistlista.

2. SUUNNITTELU

TPV:n joukkueiden harjoittelun tulee olla suunnitelmallista. Harjoitusten tulee olla etukäteen suunniteltuja ja ikävaiheeseen sopivia. Harjoitussuunnitelma on yksityiskohtainen kuvaus siitä, mitä yksi harjoitus pitää sisällään. Harjoituksella tulee olla teema, joka perustuu joukkueen kausi-, jakso- ja viikkosuunnitelmaan.

Suunnittelun eri tasot:

1. Kausisuunnitelma sisältää joukkueen toiminnan isot linjaukset ja harjoittelun painopisteet kauden aikana.

2. Jaksosuunnitelma pilkkoo kausisuunnitelman teemat pienempiin osiin.

3. Viikkosuunnitelma rytmittää harjoittelun viikon sisällä pitäen mielessä viikon yksityiskohtaiset tavoitteet.

4. Harjoitussuunnitelma on yksityiskohtainen kuvaus siitä, mitä yksi harjoitus pitää sisällään. Se vie kausisuunnitelman käytäntöön tehokkaasti ja järjestelmällisesti.Yksittäistä harjoitusta suunniteltaessa tulee huomioida harjoituksen rakenne. Ohessa mallit harjoituksen rakenteesta eri ikävaiheissa:

Harjoitus muodostuu yksittäisistä harjoitteista. Katso lisätietoa harjoitetyypeistä TÄÄLTÄ

Joukkuepelaamisen pelin vaiheiden harjoittelu voidaan jäsennellä kausisuunnitelmaan monella eri tavalla. Yksi vaihtoehto on harjoitella hyökkäämisen ja puolustamisen vaiheita harjoitellaan linkitettyinä pareina. Tilanteenvaihtoja harjoitellaaan omina viikkoinaan linkitettynä harjoiteltuun pelin vaiheeseen. Yhtä vaihetta voidaan harjoitella ensisijaisena teemana 2-3 viikkoa.

Joukkueiden kausisuunnitelmat laaditaan yhteistyössä TPV:n valmennusvastaavien kanssa. Suunnitelman pohjana on yksittäisen joukkueen tarpeet ja kehitystaso.

TÄÄLTÄ löytyy lisää materiaaleja suunnitteluun.

3. VALMENTAJAPROFIILI

Valmentajat ovat TPV:n toiminnan avainhenkilöitä. Tässä keskeisimpiä ominaisuuksia joita TPV arvostaa valmentajissaan.

Yhteistyökyky: Juniorivalmennus on tiimityöskentelyä. Se on sitä joukkueen oman joukkueen valmennustiimin, toimihenkilöiden ja vanhempien kesken, mutta myös joukkueiden välisessä yhteistyössä ikäluokan sisällä ja ikäluokkien välillä. Kun valmentajat pystyvät yhteistyöhön se edesauttaa yksilön kehittämistä. Yhteistyökykyyn kuuluu myös sitoutuminen seuran linjauksiin ja toimintatapoihin.

Halukas oppimaan uutta: Jalkapallovalmennus kehittyy jatkuvasti. Valmentajalla tulee olla vahva oma toimintafilosofia, mutta sitä tulee haastaa jatkuvasti. Muuten valmentaja tippuu kelkasta.

Innostava ja sosiaalisesti taitava: Hyvä, kehittävä ja innostava ilmapiiri tekee joukkueesta hienon ympäristön harrastaa jalkapalloa. Hyvä valmentaja saa pelaajat innostumaan harjoittelusta, käsittelemään takaiskut rakentavasti ja nauttimaan onnistumisista. Valmentajalla, joka vaatii ja välittää pelaajistaan voi olla suuri positiivinen vaikutus lapsen ja nuoren elämään.

Vuorovaikutustaidot: Valmentajan tulee pyrkiä ilmaisemaan itseään selkeästi, rakentavasti ja positiivisesti. Hänen tulee ottaa kaikki valmennettavansa huomioon yksilöinä sekä antamaan rakentavaa ja valmennettavan kehitysvaiheeseen sopivaa palautetta. Avoin ja oikea-aikainen viestintä seuran ja vanhempien suuntaan on myös tärkeää.

Suunnitelmallinen: TPV haluaa, että seurassa valmennetaan suunnitelmallisesti. Valmentajan tulee laatia kausi-, jakso-, viikko- ja harjoitussuunnitelmat. Harjoittelun tulee olla ikävaiheeseen sopivaa ja perustua seuran valmennuslinjan periaatteisiin. Suunnitelun lisäksi analysointi ja dokumentointi on tärkeää.

Terve kilpailullisuus: Jalkapallo on kilpailu ja kilpailullisuus on jalkapallossa aina läsnä. Valmentaja pyrkii voittamaan ja menestymään, mutta ikävaiheeseen ja pelaajakehitykseen sopivalla tavalla.

Ammattiylpeys: Valmentaja arvostaa itseään ja tehtäväänsä, oli hän ammattilainen, oman toimen ohessa toimiva tai vapaaehtoinen, ja se näkyy hänen toiminnassaan, kuten kielenkäytössä, toimintatavoissa ja ulkoasussa.

4. VALMENTAJAKOULUTUS

Kaikille halukkaille TPV:n valmentajille laaditaan henkilökohtainen kehittymisen suunnitelma. TPV tukee valmentajia heidän omalla valmentajan polullaan. Seura järjestää Palloliiton virallisia koulutuksia UEFA-C-kurssiin asti ja lisäksi erilaisia teemakoulutuksia. Aloitteleville valmentajille on tarjolla myös tukea tutoroinnin muodossa seuran Valmennusosaamisen kehittäjien (VOK) toimesta. Palloliiton Futisvalmentajan polku alla.